EH Boligsyn ApS | Skytteengen 9 | 3450 Allerød | ehb@ehboligsyn.dk | www.ehboligsyn.dk

  • Vores Facebook Side

Tilstandsrapporten er vigtig for at beskytte både køber og sælger mod økonomiske overraskelser i forbindelse med køb og salg af boliger.

Det er sælger der skal bestille og betale for en tilstandsrapport.

 

Tilstandsrapporten udarbejdes på baggrund af en boliggennemgang, der altid foretages af en uvildig bygningssagkyndig.
Boliggennemgangen har til formål at vise i hvilket omfang, bygningernes fysiske
tilstand er i.

 

Uden en tilstandsrapport kan der ikke tegnes en ejerskifteforsikring. Sælger vil derfor hæfter, for boligens tilstand, i 10 år efter salget.

 

Tilstandsrapporten kan dog ikke stå alene. For at tegne en ejerskifteforsikring, kræver det også, at der foreligger en elinstallationsrapport.

 

En tilstandsrapport og elinstallationsrapport siger samlet set noget om boligens stand.

Med disse to rapporter kan du tegne en ejerskifteforsikring og du er som sælger er sikret økonomisk mod evt. skader der først opdages efter hushandlen.

Sælger og køber deler typisk ejerskifteforsikringens præmien.

 

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 mdr.

 

Læs mere om El-eftersyn her

 

Læs mere om Energimærkning her

 

EHB udarbejder både tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter, samt energimærkning, så du som sælger kun behøver at henvende dig et sted.

Tilstandsrapport