EH Boligsyn ApS | Skytteengen 9 | 3450 Allerød | ehb@ehboligsyn.dk | www.ehboligsyn.dk

  • Vores Facebook Side

Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet har ansvaret for administration af huseftersynsordningen for så vidt angår beskikkede bygningssagkyndige og tilstandsrapporter.

Sikkerhedsstyrelsen har herunder bl.a. beslutningskompetence vedrørende beskikkelse og genbeskikkelse samt fratagelse af beskikkelse for bygningssagkyndige.