EH Boligsyn ApS | Skytteengen 9 | 3450 Allerød | ehb@ehboligsyn.dk | www.ehboligsyn.dk

  • Vores Facebook Side

El-eftersyn

Elinstallationsrapporten er ligesom tilstandsrapporten, en frivillig ordning, men med en elinstallationsrapport, hæfter sælger heller ikke for skjulte installations fejl og skader. Det er en forudsætning for at kunne tegne en ejeskifteforsikring.

 

Elinstallationsrapporten udarbejdes således på baggrund af et el-eftersyn, der altid foretages af en af EHB’s samarbejdspartnere som er en autoriseret elinstallatørvirksomhed.
 

Elinstallationsrapporten er en skriftlig rapport, der indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer. Rapporten oplyser, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til offentligretlige forskrifter på udførelsestidspunktet.

 

En ejendom er omfattet af ordningen, når ejendommen hovedsagelig anvendes til beboelse for sælger eller hovedsagelig er bestemt til beboelse for køber

 

Elinstallationsrapporten er gyldig i 1 år.