EH Boligsyn ApS | Skytteengen 9 | 3450 Allerød | ehb@ehboligsyn.dk | www.ehboligsyn.dk

  • Vores Facebook Side

Klagevejledninger

Klager over tilstandsrapporten
 

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige behandler klager over tilstandsrapporter og behandler desuden disciplinærsager mod beskikkede bygningssagkyndige, bl.a. på baggrund af den løbende kvalitetskontrol (teknisk revision) af de beskikkede bygningssagkyndiges arbejde.

Nævnets sekretariat er placeret i Nævnenes Hus i Viborg, som også er en styrelse under Erhvervsministeriet.

Information om nævnet findes på www.husklage.dk

Hent klageskema her

 

 

Klager over elinstallationsrapporten

 

Sikkerhedsstyrelsen behandler ikke klager over elinstallationsrapporter.

Hvis du vil klage over en elinstallationsrapport, skal du i stedet sende klagen til Ankenævnet for Tekniske installationer. Det gør du ved at udfylde et officielt klageskema på Ankenævnets hjemmeside www.el-vvs-anke.dk

Hent klageskemaet her

 

Klager over energimærkningen

 

Energistyrelsen afgør klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af certificerede energimærkningsfirmaer. Klager over energimærkninger udført af certificerede energimærkningsfirmaer skal i første omgang indleveres til det energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Firmaet er forpligtet til at give et skriftligt svar på klagen inden for en måned efter modtagelsen. Du skal brug et særligt skema, hvis du ønsker at klage over energimærkningen.

 

Hvem kan klage?

En klage over en energimærkningsrapport kan indgives af ejer, ejerforening, herunder andels- og anpartshaverforening, og køber eller erhverver af en energimærket ejendom eller lejlighed. Lejere har ingen klageret.

Klag inden et år

Det er muligt at klage over energimærkningsrapporter op til 1 år efter indberetningen af rapporten. Hvis bygningen, efter indberetningen af energimærkningsrapporten, får ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter overtagelsesdagen. Dog senest 6 år fra energimærkningsrapportens datering.   

 

Hent klageskema og vejledning her

 

Klager over energikonsulentens afgørelse

 

Det er muligt at klage til Energistyrelsen over energimærkekonsulentens afgørelse, hvis afgørelsen er utilfredsstillede. Klagen skal indgives på et særskilt skema udarbejdet af Energistyrelsen. Fristen er senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Energistyrelsens afgørelse vil kunne påklages til Energiklagenævnet.

 

Hent klageskema og vejledning her

Klagen skal fremsendes til emo-klagesag@ens.dk eller 

Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K.